Người xấu thì dễ thấy và có vẻ nhiều hơn người tốt. Bởi trong suy nghĩ của người xấu thì người tốt sẽ xấu hơn.

Hôm nay là người tốt, ngày mai nếu lỡ làm đều xấu thì gọi là người xấu hay bớt tốt? Và ngược lại. Vậy nếu nói ai đó là người tốt hay xấu liệu có ổn và cần thiết trong cuộc sống?
Vì trong một con người luôn song hành cả tính tốt và xấu. Hạt giống tâm hồn cũng có đủ cả xấu tốt, chỉ là dung lượng/kích thước khác nhau ở mỗi người. Nên mới có chuyện lúc là thế này lúc thế khác.

Đánh giá và nhận định ai đó là người tốt và xấu là chưa phù hợp với bản chất, chỉ có thể nói họ nói năng hành động như thế là tốt hay xấu mà thôi, đó là chưa nói đến tốt, xấu tuỳ vào quan điểm mỗi người.

Hành động thì nhất thời, có thể đánh giá được, nhưng đời người có triệu hành động, cử chỉ, lời nói… biết đánh giá sao đây?

Ta chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc, cùng lắm vài năm mà có thể đúc kết được sao? Vậy mà ta cứ phán và tự an ủi về những hiểu biết của mình với mọi thứ chung quanh, có ngộ lắm không?

Đành rằng đôi khi cần phân loại cho dễ sống, dễ chơi. Nhưng để sống dễ có nhất thiết phải làm chuyện khó đến thế không? Vì thực tế sống cả đời rồi vẫn không hiểu họ là ai?
Thôi thì nếu được lựa chọn, tôi sẽ cố gắng làm thật nhiều điều tốt để bù vào những điều xấu của bản thân.

Theo diễn viên Chi Bảo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here