Vậy làm thế nào để biết một cuốn sách hay thực sự sau khi đọc?

Một trong những dấu hiệu để kiểm chứng là chúng ta có thể mô tả cô đọng ý nghĩa của cuốn sách này chỉ bằng một cụm từ. Một cụm từ đắt giá để mô tả toàn bộ nội dung của cuốn sách.
Sau đây là 3 cuốn sách về kinh doanh & marketing đã nâng tầm thế giới quan của tôi về tư duy quản trị thương hiệu & content.

1- Blue Ocean (Chiến lược đại dương xanh)
Key workd: Đường giá trị & tiên phong về tạo nhu cầu mới (Value curve & Value Innovation)
Ý nghĩa: tạo ra sân chơi mới nhờ giá trị khác biệt mới với chi phí thấp hơn chi phí mức trung bình của ngành.

2- How Brands Grow
Key word: Sự nổi bật & ký ức thương hiệu (Distinctiveness & Brand Memory)
Ý nghĩa: chiến lược nổi bật thương hiệu đóng vai trò quyết định đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng, nhất là đối với thị trường đại chúng và khi thương hiệu phát triển đến ngưỡng volume nhất định.

3- The confession of an advertising man (Lời tự thú của bậc thầy quảng cáo)
Key word: Phong cách nhất quán & lòng dũng cảm dám theo đuổi sự nhất quán
Ý nghĩa: “Phải có lòng dũng cảm mới có thể duy trì được phong cách nhất quán, khi mà cứ sáu tháng một lần lại xuất hiện đủ thứ áp lực buộc bạn phải làm điều gì đó mới mẻ. Cái tai hại nằm ở chỗ đó. Nhưng vinh quang lại thuộc về doanh nghiệp nào đủ dũng cảm để theo đuổi một hình ảnh nhất quán lâu dài”.

3 cuốn này dân marketing hầu hết đều đã cày nát hoặc chí ít nghe nhắc nhiều lần. Nhưng chỉ đến khi chúng ta cô đọng được bằng một cụm từ ngắn gọn, một cụm từ như ngọn đèn soi sáng đêm đen hỗn loạn, thì lúc đó cái hay của sách mới chính thức “thuộc về ta”.
Sách hay như bạn hiền, để càng lâu càng mặn mà. Không thể đọc kiểu dục tốc bất đạt được.

Tôi đã đọc 3 cuốn sách trên bao nhiêu lần mới thực sự hiểu?

Không nhớ. Vì đến giờ vẫn lấy ra đọc lại suốt. Cuốn sách nào mà đọc đi đọc lại được nhiều lần vẫn thấy có tính mới đích thị là sách quý. Các tác giả xuất chúng họ mất hàng chục năm thậm chí cả đời làm nghề mới rút ruột vào mấy trăm trang sách.
Tôi giờ đọc vẫn chưa thẩm hết cái hay. Mỗi lúc gặp dự án khó, tôi lại có bạn quý để tìm đến. Và tôi cho đó là may mắn của mình.

BrandSon/Interloka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here