Trong tổ chức thì có 4 kiểu văn hoá (một góc nhìn)

1- Văn hoá yếu: Các hành vi của nhân sự không trùng khớp, đồng nhất với những giá trị treo trên tường.

2- Văn hoá mạnh: Các hành vi của nhân sự trùng khớp & đồng bộ với những giá trị mà nhóm những nhà lãnh đạo mong muốn & được treo trên tường.

3- Văn hoá tiêu cực: Là kiểu văn hoá tồn tại các hành vi khiến tổ chức đi xuống

4- Văn hoá tích cực: Các hành vi của nhân sự giúp cho tổ chức phát triển đi lên.
Khi tổ chức mà có không có văn hoá mạnh & tích cực thì tuyển nhân tài rất dễ phá công ty. Khi bộ gen văn hoá chưa thành hình thì hoà là tan luôn chứ không phải hoà nhập.
Văn hoá sẽ bị pha loãng bởi nhiều yếu tố như: Vùng miền, thế hệ, hoàn cảnh xuất thân, đến từ các công ty khác nhau,…

MÔI TRƯỜNG khác nhau tạo ra những TRẢI NGHIỆM khác nhau, những trải nghiệm khác nhau dẫn đến những HỆ NIỀM TIN, HỆ GIÁ TRỊ, QUAN NIỆM khác nhau, dẫn đến các HÀNH VI (thể hiện ra ngoài, cách giao tiếp,…) khác nhau, những điều này định hình lên chất lượng của mối quan hệ & văn hoá của tổ chức. Nếu công ty không có văn hoá mạnh & tích cực đồng nghĩa với việc sẽ có văn hoá tự phát, mà văn hoá tự phát thì có thể là văn hoá chúng ta mong muốn hoặc là không mong muốn. Kiểu như trăm hoa đua nở.

Nhiều doanh nghiệp chưa có văn hoá mạnh & tích cực, chưa đóng gói quy trình, đóng gói sản phẩm, chưa có nền tảng công nghệ mạnh, chưa đóng gói tri thức & hệ thống đào tạo mạnh,…vội vàng mở rộng quy mô vì sợ mất thị phần trong khi chưa có sự chuẩn bị đồng bộ dẫn đến rất nhiều vấn đề mang tính sự vụ & dẫn đến gãy. Hoặc 10 cơ sở hoạt động theo 10 kiểu khác nhau, quá nhiều việc phải giải quyết theo đúng nghĩa LÀM CHO công ty chứ không phải LÀM CHỦ công ty, dẫn đến mất cân bằng về sức khoẻ & hạnh phúc gia đình.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here